Đá Bazan

Các kích thước phổ biến của đá bazan được sử dụng trong xây dựng và trang trí bao gồm:

  • Kích thước tiêu chuẩn: 30x60x2cm, 30x30x2cm, 40x40x2cm, 15x30x2cm, 10x10x2cm.
  • Kích thước khác: 50x50x2cm, 60x60x2cm, 80x80x2cm, 100x100x2cm, 150x150x2cm, 200x200x2cm.
  • Kích thước của đá bazan được lựa chọn tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Ví dụ, đá bazan lát sân thường có kích thước 30x60x2cm hoặc 30x30x2cm, đá bazan ốp tường thường có kích thước 15x30x2cm hoặc 10x10x2cm, đá bazan lát nền thường có kích thước 50x50x2cm hoặc 60x60x2cm.
Danh mục: Xem trên: