Đá Cubic

Kích thước: 10x10x5cm, 10x10x10cm, 15x15x5cm, 15x15x10cm, 20x20x5cm, 20x20x10cm

Độ dày: 5cm, 8cm, 10cm.

Màu sắc: đa dạng, tùy theo loại đá hoa cương.

Bề mặt: chẻ mặt, đánh bóng, khò lửa,…

Danh mục: Xem trên: