ROSALIGHT

Brand: MARBLE | Desc: Bề mặt mài bóng

Name: ROSALIGHT | Độ dày: 18+/-mm

Xuất xứ: Ấn Độ

Size: Tùy chọn kích thước theo yêu cầu

 

Danh mục: Xem trên: