ALASKA WHITE

Brand: Granite | Desc: Bề mặt mài bóng

Name: ALASKA WHITE | Độ dày: 18+/-mm

Xuất xứ: BRAZIL

Size: Tùy chọn kích thước theo yêu cầu

 

Danh mục: Xem trên: